ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΜΟΣ Α' / ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Κατασκευαστής: Ελληνοεκδοτική
Κωδικός Προϊόντος: ΕΛ4292
Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο
12,80€ 11,52€ (10% OFF)
Ποσότητα:  
Ελληνοεκδοτική

Στο τέλος της έκδοσης δίνονται οι απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων του σχολικού βιβλίου, των προτεινόμενων ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης
Στο ένθετο περιλαμβάνονται:
-Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου - Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
-Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
-Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
-Πλήρης και αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου.

Το βιβλίο εμπεριέχει την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων 16 έως 20 του σχολικού εγχειριδίου (Α΄ τεύχος) των Λατινικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία προσέγγισης των κειμένων και της θεωρίας. Αναλυτικότερα, σε κάθε μάθημα περιλαμβάνονται:
-Νεοελληνική απόδοση του κειμένου κατά νοηματικές ενότητες
-Σύνδεση του κειμένου με το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο
-Γραμματική - συντακτική διερεύνηση κατά περιόδους με θεωρητική υποστήριξη
-Ετυμολογικοί - λεκτικοί συσχετισμοί λατινικών τύπων με λέξεις της ελληνικής (αρχαίας-νέας) ή άλλων ευρωπαϊκών γλωσσών και με λατινικές φράσεις
-Ταξινόμηση των λέξεων, κλιτικοί πίνακες και συντακτικές μετατροπές
-Αναλυτική θεωρία των γραμματικών - συντακτικών φαινομένων
-Απαντήσεις των ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου
-Ασκήσεις εμπέδωσης (περιεχόμενο κειμένου, γραμματική, ετυμολογικός συσχετισμός, χρήση λατινικής φράσης, σύνταξη, λατινική απόδοση νεοελληνικής πρότασης)
Στην έκδοση συμπεριλαμβάνονται:
-Συστηματική παρουσίαση της εισαγωγής του σχολικού βιβλίου - Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
-Εισαγωγή στο φθογγολογικό και στο τυπολογικό της Λατινικής
-Ενδεικτικός κατάλογος στερεότυπων λατινικών φράσεων με παραδείγματα ένθεσης σε προτασιακό περιβάλλον της Νέας Ελληνικής
-Απαντήσεις των ασκήσεων εμπέδωσης